0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 12
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 273
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4

مدل :801 B4

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8

مدل :808 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B7

مدل :808 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 155,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B12

مدل :808 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750

مدل :750

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 145,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7

مدل :750 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8

مدل :750 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7

مدل :780 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C

مدل :780 B7 42C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 170,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12

مدل :785 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12

مدل :790 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 225,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S

مدل :800 B7 36S

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1

مدل :1500 B1

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C

مدل :800 B7 36C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 162,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117

مدل :117

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 380TVL
قیمت فروش : 85,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B

مدل :640B

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 638

مدل :638

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 638
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 110,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504

مدل :504

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 280,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23

مدل :732AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23

مدل :750AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25

مدل :750AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25

مدل :759AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 650TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین خودرو مدل 403

مدل :403

دوربین خودرو مدل 403
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 420TVL
قیمت فروش : 80,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A

مدل :1504A

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 300,000 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 12
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 273